UK - Butterflies LTD non profit organisation               REGISTERED AT UK Register of Learning Providers                                                                                   

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595 

Because Every Person Matters... 

Thank you for visiting our website. You will find some useful information regarding BREXIT and EU SETTLEMENT SCHEME in here OISC accredited organisation N201900061 

EUSS Level 1 

If you or your client case is not straight forward 
(15 mins case) 

the person must be referred to the 
Level 2 Immigration Adviser 

ACT 39 Jeśli Twoje dziecko nie ma ważnego dokumentu, potrzebny jest mu paszport, a nie możesz uzyskać zgody drugiego rodzica, który ma pełnię praw, nie trzeba pozbawiać rodzica praw.


Wystarczy złożyć wniosek o wydanie specific issue order, czyli tzw. zgody zastępczej sądu.


Sąd, jeśli jest to w interesie dziecka, może wyrazić zgodę na wydanie paszportu bez zgody jednego, czy nawet dwójki rodziców.

Orzeczenie trzeba przedłożyć w konsulacie razem ze świadectwem 39 (certyfikat 39). W załączeniu wzór.


Jest to płatne w sądzie i u adwokata, tzw. family solicitor