UK - Butterflies LTD non profit organisation               REGISTERED AT UK Register of Learning Providers                                                                                   

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595 

Because Every Person Matters... 

Celem tej współpracy jest przede wszystkim wsparcie dla dzieci i pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów. Ważnym zadaniem jest także pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci, a także pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym.

Pomoc powinna ograniczać się tylko do tego, co jest konieczne. Zwykle na początku praca nad rozwiązaniem problemów wymagać będzie większej energii i aktywności pomagającego, ponieważ większość dzieci nie jest zmotywowana do żadnych istotnych zmian (nie wiedzą, że są one możliwe i mogą od nich samych zależeć).

„Dziecko przychodzi na świat jako człowiek dobry. To świat dorosłych powoduje zmiany tego dobra, które w normach społecznych oceniane są jako złe. Współpraca wychowawców, opiekunów, całego systemu sprawowania opieki jest pewnym gwarantem, aby jakość wychowania i socjoterapii stawała się coraz lepsza” – powiedział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.