UK - Butterflies LTD non profit organisation               REGISTERED AT UK Register of Learning Providers                                                                                   

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595 

Because Every Person Matters... 

Poznaj rodzaje przemocy domowej


Przemoc domowa to:

To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.


Przemoc fizyczna


Bicie, popychanie, odpychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie, szarpanie za włosy, kopanie, szczypanie by sprawić ból, itd.


Przemoc psychiczna


Poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, nieustanna krytyka, wyzywanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, izolacja, groźba zabójstwa, domaganie się posłuszeństwa, przekleństwa, wrzaski, krzyki, trzaskanie rzeczami, rzucanie rzeczami, psucie rzeczy celowe i umyślne, straszenie, że się odejdzie i zabierze dzieci, szantaż, straszenie popłenieniem samobójstwa, wyzwiska itd.


Przemoc seksualna


Wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych itd.


Przemoc ekonomiczna


Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, zaciąganie długów bez wiedzy i zgody innych członków rodziny, niepłacenie alimentów, strasznie brakiem płacenia alimentów, odcięcia od pieniędzy itd.


Czy to dotyczy Ciebie?

Napisz do nas :info@uk-butterflies.com

Jest to przemoc w rodzinie i nie Ty jesteś jej winna.